Agenda

De fractie van GDB Castricum vergadert iedere maandagavond om 20.00 in het Gemeentehuis in de werkkamer van Wethouder Schijf.

Hier worden de onderwerpen besproken die later in de week behandeld worden in de vergaderingen van de raad

Kom ook langs om uw visie te delen, mee te denken over de diverse gebeurtenissen in de Gemeente of gezellig een kopje koffie te drinken.

21 maart 2018 zijn de verkiezingen.

Stem ook!

Zoek een stemlokaal bij u in de buurt

(Bron: Gemeente Castricum)

Het GDB is elke donderdag aanwezig bij de vergaderingen van de raad binnen het gemeentehuis van de Gemeente Castricum.

U bent ook van harte welkom om hier aanwezig te zijn.

U kunt de openbare stukken inzien via castricum.raadsinformatie.nl.

De vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Iedereen is van harte welkom de vergaderingen bij te wonen.

Als u een agenda punt voor een vergadering wilt aandragen dan kunt u zich wenden tot de raadsleden van het GDB.