Algemene Ledenvergadering Mei 2019

Wanneer? 27 Mei 2019 om 20:00
Waar? Het Kruispunt, Mozartlaan 1a Akersloot

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van het GDB.

Agenda:

1: Opening

2: Notulen 15 oktober 2018

3: Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuursaangelegenheden

5. Fractieaangelegenheden

6. Jaarrekening en begroting

7. Politiek relevante onderwerpen

8. Diverse onderwerpen (Raadsleden, commissieleden)

9. Actuele onderwerpen en thema avond

10. Rondvraag

11. SluitingĀ 

Geplaatst in Uncategorized.