Brief van GDB aan het college inzake coronavirus

Geacht college,

Het is een uitzonderlijke tijd voor u en voor ons. Nederland staat voor de grootste crisis ooit, nu een gevaarlijk virus rondwaart. Ook voor de gemeente Castricum heeft dit gevolgen. Ook hier is de horeca dicht, sluiten winkels en bedrijven, zitten ZZP’ers zonder werk, zijn ouders en kinderen thuis, dreigen inwoners met een smalle beurs kopje onder te gaan en worden boeren en tuinders hard geraakt, met alle nare gevolgen.

Wij zijn ons er heel goed van bewust, dat deze crisistijd veel en extra werk, inspanning en aandacht vraagt van u als burgemeester, wethouders en ambtelijke medewerkers. Alles staat stil, maar niet voor u. Wij vertrouwen er volledig op dat u er alles aan doet om de inwoners van onze gemeente door de crisis te loodsen.

Wij wensen u sterkte, moed en alle kracht toe.

Fractie GDB

Geplaatst in Uncategorized.