Kandidaten voor de Gemeenteraad gezocht!  

Kandidaten voor de Gemeenteraad gezocht!

Het GDB zoekt kandidaten voor de Gemeenteraad.  

Waarom? Omdat we vanuit positiviteit en crGDB logoeativiteit een faciliterende gemeente willen vanuit het Gemeente en Dorpsbelang gedachtegoed. Onze gemeenteraadsfractie kenmerkt zich op dit moment door kwaliteit en dat willen we zeker handhaven voor de komende raadsperiode en het liefst uitbreiden.

Wie? Wij roepen leden en niet-leden op hun belangstelling voor deelname aan de Gemeenteraad vanuit de GDB fractie kenbaar te maken.

We zoeken dus ook uitdrukkelijk kandidaten die nog geen lid zijn, maar wel sympathie voor de GDB hebben, zich bij ons te melden. Dat kunnen ook mensen zijn uit uw vrienden- of kennissenkring. Help ons aan uitstekende kandidaten voor de gemeenteraadsfractie, want het wordt echt tijd voor een ‘nieuw’ geluid in de Raad van  Castricum

Wanneer? Zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 november 2017 moeten de aanmeldingen bij de secretaris binnen zijn

Hoe? De aanmelding dient vergezeld te gaan van een beknopte motivatie waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt

Belangstelling? Vragen? Mail naar secretaris Cees Hollenberg gdbcastricum@hotmail.com of fractievoorzitter Herman Sterken hsterken@planet.nl  Afhankelijk van de aanmeldingen organiseren we een avond waar we uitleggen wat het betekent om raadslid te zijn voor een lokale partij.

Lees hier meer over het GDB en neem ook eens onze speerpunten door. 

 

Cees Hollenberg

Fractielid en secretaris 

Algemene ledenvergadering GDB 2017

 

Algemene ledenvergadering  GDB

Datum: 3 april 2017      20:00 uur

Locatie: Zuidkerkenlaan Limmen

 

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Notulen ALV voorjaar 2016
  3. Rekening 2016 en begroting 2017
  4. De raad na de bestuurscrisis
  5. GDB zaken algemeen
  6. Verkiezingen en optie: lijstverbinding met CDA

Pauze

  1. Zandzoomontwikkelingen en aftakking A9
  2. Kruising Visweg/rijksweg
  3. Brief Gerard Min over de Zandzoom
  4. Rondvraag