Fractie en bestuursvergadering

23 september is er een fractie en bestuursoverleg in Castricum

Locatie: Herenweg 105a Castricum Camping Het Zonnige Veld

Tijd: 19.30 uur

Agenda:

1.Korte rondleiding op de camping en informatie van de campingbeheerder

2.Bestuurszaken : Thema avond, nieuw commisielid en de toekomst van de partij

3. Bespreken raadsagenda a.s. donderdag

4.Rondvraag

Algemene Ledenvergadering Mei 2019

Wanneer? 27 Mei 2019 om 20:00
Waar? Het Kruispunt, Mozartlaan 1a Akersloot

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van het GDB.

Agenda:

1: Opening

2: Notulen 15 oktober 2018

3: Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuursaangelegenheden

5. Fractieaangelegenheden

6. Jaarrekening en begroting

7. Politiek relevante onderwerpen

8. Diverse onderwerpen (Raadsleden, commissieleden)

9. Actuele onderwerpen en thema avond

10. Rondvraag

11. Sluiting 

Kerstwens GDB

Het bestuur en fractie van GDB wenst u fijne kerstdagen en voorspoedig 2017.

GDB in de coalitie

Op 31 maart is na 3 weken onderhandelen een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie.

De nieuwe coalitie bestaat uit het GDB, CDA, D66 en VVD.

Het uitgangspunt van deze coalitie is samenwerking.

Samenwerking met de burgers, samenwerken met onze partners in de ambtelijke fusie de gemeente Bergen, Uitgeest en Heiloo. En samenwerken met de raad opdat er een bestuurbare gemeente blijft bestaan. Vooral nu gebleken is dat de vorige coalitie na twee jaar samen dit niet heeft kunnen volhouden.

 

Het lenteakkoord is hier te lezen en gaat verder in op wat het GDB met zijn coalitiepartners van plan is de komende twee jaar.