Fractie

De door de kiezers gekozen leden van de kandidatenlijst van de GDB die zitting hebben in de gemeenteraad vormen samen de fractie van de partij. De leden van de fractie hebben ieder een portefeuille of specialisme.

Na de val van het college van 2014-2016 heeft GDB de verantwoordelijkheid genomen een coalitie te vormen en tot een goed einde te brengen in de periode 2016-2018.

Na de verkiezingen van 2018 is er na een kort traject een minderheidscollege gevormd. Ondanks de bijzondere manier waarop dit snel gevormd is, is het GDB vol vertrouwen om met de raad en het college samen te werken en het gezamenlijke raadsprogramma tot een goed beleid te vormen.

Gezamenlijk werken aan een stabiele lange termijn visie voor veilig, groen, prettig en open wonen.


Raadsleden & commissieleden 2018-2022

In de verkiezingen van maart 2018 zijn Rob Schijf en Bart Dekker verkozen tot raadsleden voor het GDB.

Gezamenlijk met de commissieleden Herman Sterken en Willem Laan vertolken zij het GDB gedachtengoed.

Elke tweede week komt op maandag 20:00 de fractie, achterban en geïnteresseerden bijeen in het gemeentehuis van Castricum om de diverse onderwerpen te bespreken en te evalueren.

wethouder Rob Schijf

Rob Schijf

Raadslid

 Bart Dekker

Raadslid

Herman Sterken

Commissielid

HSterken@planet.nl

Willem Laan

Commissielid

wjamlaan@hotmail.com