Fractievergadering 27 januari 2020

Op maandagavond 27 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis houdt de GDB haar fractievergadering.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Terugkoppeling raadsinformatieavond
  4. Bespreking raadsplein 30 januari 2020
  5. WVTTK
  6. Rondvraag en sluiting
Geplaatst in Uncategorized.