GDB en CKenG gaan fuseren

Gemeente- en Dorpsbelang en Castricum Kern(en) Gezond slaan de handen ineen om samen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022  een solide en brede lokale partij te vormen. 

In de afgelopen periode zijn gesprekken gestart tussen GDB en CKenG om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk zou zijn. Na de verkiezingen van 2018 bestond de gemeenteraad uit tien partijen en inmiddels door een afsplitsing zijn het er nu elf. Vijf van deze kunnen mogelijk als lokale partijen worden gezien. Het GDB vindt dit niet in het belang van de inwoners van onze gemeente. Een begeleidingsgroep van zowel GDB als CKenG heeft in de 2e helft 2020 met elkaar gesproken over de overeenkomsten en verschillen van de Verkiezingsprogramma’s. Deze gesprekken hebben in een goed, open en respectvolle sfeer plaatsgevonden. Er is een afsprakenlijst opgesteld dat besproken is in de fracties, daarna is door de besturen een fusiedocument opgesteld en vastgesteld. Dit fusiedocument is voorgelegd aan de leden. Helaas was het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen dus zijn de leden online geraadpleegd.

Nieuwe naam

Zolang de fusie nog niet officieel is houden beiden partijen hun eigen naam en voeren zij hun eigen beleid. Het verkiezingsprogramma van de GDB blijft voorlopig het uitgangspunt. Door een interim bestuur wordt de fusie verder uitgewerkt, een plan van aanpak zal worden opgesteld. Voor beide partijen is het belangrijk dat een nieuwe naam wordt gekozen, zoals dat in 2002 voor de GDB  is geregeld. Een nieuwe lokale partij die herkenbaar is voor alle inwoners van onze kernen Limmen, Akersloot, De Woude, Castricum en Bakkum.

Ook in de nieuwe partij zijn de openheid van het buitengebied en het agrarisch landschap kernpunten van beleid.

Geplaatst in Uncategorized.