Lezerspost Castricummer: ”Kernenergie heeft de toekomst”

”Kernenergie heeft de toekomst”

Raadslid Brinkman legt in deze krant van 16 september jl. omstandig uit dat kernenergie niet kan en en niet moet. Het is bovendien niet veilig en hij noemt een aantal gruwelijke ongevallen met kerncentrales. Er is echter ook een andere werkelijkheid en dat is, dat langzamerhand doordringt, dat met de groene ambitie van zon en wind om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen met de huidige plannen niet lukt. Sterker nog, het is een illusie.

Niet alleen de gemeenteraad van Castricum, nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verkenning naar de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is een doorbraak en bovendien goed nieuws, want tot nu toe was zelfs een goed gesprek over kernenergie een taboe. In het Klimaatakkoord was er geen plaats voor kernenergie. Dat is een gemiste kans, zegt de gemeenteraad van Castricum en nu ook de Tweede Kamer. Nucleaire energie heeft veel voordelen, zoals geen uitstoot van CO2 en geen vervuiling zoals uitstoot van fijnstof en zwavel. Biomassacentrales die hout stoken stoten dat wel uit en veel ook. Bovendien leveren kerncentrales constant stroom en zijn niet afhankelijk van wind en zon. Dit kan niet worden gezegd van afschuwelijk ontsierende parken met windmolens en zonnepanelen. Een studie naar kerncentrales is geen garantie dat er nieuwe centrales komen. Investeringen en locaties zijn complexe vraagstukken. Maar de deur is geopend en dat is winst. Die doorbraak is er. Het is tevens een pluim voor de gemeenteraad van Castricum en een bewijs van politieke moed om het rammelende Klimaatakkoord aan te passen. Dat geeft hoop. Het is nu al zeker, dat we met zon en wind de klimaatdoelstellingen niet halen in 2030. Kernenergie is er nog niet. Dat is ook geen ramp. Ik blijf zeggen, dat er niets mis is met aardgas. Overal verkrijgbaar en relatief schoon.
Herman Sterken.
Geplaatst in Uncategorized.