Ontwikkelingen Zanderij Noord

Natuurgebied Zanderij Noord wordt ontwikkeld

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de Kadernota Zanderij Noord vast te stellen. Na intensieve samenwerking met verschillende belangengroepen, eigenaren en overheidspartijen is een beslissing genomen om in het gebied natuur te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden voor het GDB zijn, dat de grondeigenaren op een goede manier worden gecompenseerd en daarnaast voor Zanderij Noord overeenkomstig de structuurvisie BuitengewoonCastricum, de zichtlijnen vanuit het dorp open blijven. Vele positieve reacties zijn ons ten deel gevallen. Wij citeren een bedankbrief.

Het is natuurlijk makkelijk om te bedanken als de uitkomst er een is waar je altijd op gehoopt hebt. Laat ons daarom hier focussen op het proces en uw aanpak daarin. We zijn ontzettend blij dat het gelukt is consistent vast te houden aan ingezet beleid. We zijn onder de indruk van hoe U uw afwegingen heeft gemaakt. We realiseren ons dat U diverse belangen tegen elkaar moet afwegen en dat de druk op U groot kan zijn. Er komt veel informatie op U af en we denken dat het U goed gelukt is om feiten en emotie allemaal een plaats te geven. Het was mooi om te zien hoe de meesten van U bereikbaar waren voor ons als burger en hoe U soms ook uw eigen dilemma’s en overwegingen met ons wilde delen. In een wereld waarin we naar elkaar luisteren en begrip tonen komen we immers samen verder. Het heeft ons een betere inkijk gegeven in de bestuurlijke processen in ons dorp en daarmee het bijzondere van uw werk. Dank dat U dit werk doet en fijn om te weten dat dit het bestuur van onze mooie gemeente is – 

Geplaatst in Uncategorized.