Over GDB

GDB is een onafhankelijke lokale partij.

De Gemeente en Dorpsbelangen partij is in 2001 ontstaan uit een fusie van Castricum Aktief, Vrije Lijst Akersloot en Limmer Gemeenschap en behartigt uitsluitend de belangen van Castricum, Akersloot, Limmen, Bakkum en De Woude. Zij heeft geen binding met een landelijke partij en is toegankelijk voor iedereen ongeacht maatschappelijke of levensbeschouwelijke overtuiging.

Samenvoeging gdb
GDB is voor behoud van het karakter en de identiteit van onze dorpen voorop en vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met historische plaatsen, karakteristieke panden en het unieke landschap. Ook het zoveel mogelijk veiligstellen van de belangrijke voorzieningen in de woonkernen is daarbij van groot belang.

GDB pleit voor aansluiting bij het landelijke noorden om verdere verstedelijking en industrialisering van het gebied te voorkomen. Het is verheugend te mogen constateren dat iedereen nu het belang daarvan inziet. Er zal een prachtige groene gemeente ontstaan met vijf woonkernen, die ieder hun eigen karakter moeten behouden.

GDB vindt dat de gemeenteraad zich voor 100% moet inzetten om deze opdracht in het belang van onze dorpen en hun inwoners in de komende jaren waar te maken. De waarde van de lokale identiteit van GDB heeft zich direct bij de verkiezingen van november 2001 bewezen. Met acht van de eenentwintig zetels is GDB de grootste partij in de gemeenteraad. Bij een dergelijke positie behoort ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met het CDA en GroenLinks is een coalitie gevormd met vijftien gemeenteraadsleden. GDB heeft daarnaast twee van de vier wethouders geleverd.

Als lokale partij is het van groot belang contact te houden met de inwoners van onze landelijke gemeente. In de huidige situatie wordt dit steeds moeilijker. De politiek zoekt naar allerlei mogelijkheden om de burgers meer bij de politiek te betrekken. Dualisering van het lokale bestuur is daar een goed voorbeeld van. De taken van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders zijn daarbij ingrijpend gewijzigd.

Deze website is een van de moderne mogelijkheden die het eenvoudig maken informatie te verstrekken en informatie te ontvangen. We nodigen u dan ook uit om de website verder te bekijken en te reageren naar fractieleden, bestuur of algemeen naar de GDB.

Fractie


De door de kiezers gekozen leden van de kandidaten lijst van de GDB die zitting hebben in de gemeenteraad en daarbij behorende carrousel leden.

gdb lees meer

Bestuur


Het algemeen bestuur van de GDB

Voorzitter: Willem Laan
Secretaris: vacature
Penningmeester: Cees Hollenberg
Lid: Thomas Voorwalt