Programma


Programma 2018 - 2022

Gemeente- en DorpsBelang Castricum (GDB) geeft met zijn naam precies aan waar de partij voorstaat: voor de gemeente Castricum en de afzonderlijke dorpen Akersloot, Bakkum,Castricum. Limmen en De Woude.

Zowel de gemeente als de afzonderlijke dorpen zijn belangrijk. Hiermee onderscheidt GDB zich van de landelijke partijen, die in het gunstigste geval het landelijk programma van een lokaal tintje voorzien. Onderwerpen die belangrijk worden gevonden door de inwoners van de dorpen krijgen bij de landelijke partijen dikwijls onvoldoende aandacht. Dorpskernen zijn dus heel belangrijk.

In het bestuurlijkspectrum komt de gemeente steeds meer onder druk te staan. Taken die voorheen door de rijksoverheid werden gedaan worden naar de gemeente toegeschoven zonder dat hierbij een financiële vergoeding tegenover staat.

GDB heeft een verkiezingsprogramma opgesteld voor de komende raadsperiode, waarin belangrijke speerpunten zijn opgenomen.

Standpunten


Voor een volledig overzicht van onze standpunten kunt u het programma raadplegen, hier volgt een beknopt overzicht:

- Het buitengebied is en blijft van de boeren
- Geen verhoging gemeentelijke belastingen
- Baas in eigen kern
- Meer woningen voor starters en senioren 
- Uitbreiden P+R station

Lees meer over de speerpunten van het GDB 

Download hier het partij programma in PDF

PDF GDB Verkiezingsprogramma