Verkeersproblematiek overgang Beverwijkerstraatweg

Afgelopen donderdagavond (23 januari jl.) presenteerde het college de stand van zaken met betrekking tot het dossier spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg tijdens de raadsinformatieavond in het gemeentehuis. Het was wenselijk weer up-dat te verzorgen omdat er inmiddels meerdere onderzoeken naast elkaar lopen. Ook zijn er twee initiatieven door betrokken burgers ingediend. Het doel van avond was het bieden van overzicht op de actuele ontwikkelingen en inzicht in de mogelijke vervolgstappen naar een oplossing van het knelpunt.

Het standpunt van de GDB is duidelijk. Vele maatregelen zijn voorgesteld en nog maar weinigen uitgevoerd. De vraag is of al deze maatregelen wel tot het gewenste resultaat leiden, namelijk een veilige spoorwegovergang. De beste oplossing is een westelijke Randweg of een ondergronds spoor. De tijd is er nu rijp voor om een integrale en structurele oplossing te kiezen.

Geplaatst in Uncategorized.