Verkiezingen

Speerpunten GDB Gemeente- en Dorpsbelang 

 

- Het buitengebied is en blijft van de boeren
- Geen verhoging gemeentelijke belastingen
- Baas in eigen kern
- Huizen voor senioren 
- Huizen voor starters 
- Uitbreiden P+R station
- Vereenzaming tegengaan 
- Behouden groen en unieke natuur.

Lees meer speerpunten en de toelichting hierop

 

 

Verkiezingsnieuws

Heb jij eigen ideeën over de toekomst van gemeente en wil je deze met ons bespreken? Laat het ons weten! stuur een email naar gdbcastricum@hotmail.com

Kanditatenlijst 2018